کدهای خطا دستگاه کپی شارپ

در این مطلب برخی از کدهای خطای مهم در دستگاه های کپی شارپ را آورده ایم تا در هنگام بروز خطا از وجود مشکل مطلع شوید.

E7 01    خطا در اطلاعات سیستم

E7 02    مشکل در لیزر

E7 03    مشکل در هارد

E7 10    ایجاد سایه سیاه

E7 11    مشکل در ایجاد سایه

E7 50    خطا در ارتباط LSU

E7 60    خطا در سرسره کاغذ

E7 80   خطای مشترک بین اسکنر و برد  ICU

E7 90   خطای مشترک بین برد  ICU, PCU

F1 00    خطا در ارتباط فینیشر

F1 02    موتور انتقالی فینیشر در وضعیت غیر عادی می باشد

F1 03    وجود مشکل در موتور فرمان فینیشر

F1 06    وجود مشکل در موتور آسانسور فینیشر

F1 08    وجود مشکل در موتور انتقال فینیشر

F1 10    خطا در موتور اصلی فینیشر

F1 11    خطا در موتور خروجی فینیشر

F1 15    وجود مشکل در موتور کاست فینیشر

F1 19    وجود مشکل در تنظیم موتور جلوی فینیشر

F1 20    وجود مشکل در تنظیم موتور عقبی فینیشر

F1 30    وجود مشکل در کنسول  فینیشر

F1 31    وجود مشکل در سنسور فینیشر

F1 32    وجود مشکل در کنسول فینیشر و قسمت پانچ

F1 33    وجود مشکل در موتور رجیست پانچ فینیشر

F1 34    خطا در موتور پانچ فینیشر

F1 34    وجود مشکل در موتور رجیست پانچ فینیشر

F1 36    وجود مشکل در سنسور تنظیم کننده منگنه

F1 37    وجود مشکل در رم بکاپ فینیشر

F1 38    وجود مشکل در رم منگنه زن فینیشر

F1 39    وجود مشکل در سنسور پانچ  فینیشر

F1 40    وجود مشکل در پاور فینیشر

F1 80    پاور فینیشر غیر عادی کار می کند

F1 81    موتور ترنسپورت فینیشر غیر عادی کار می کند

F1 87    وجود مشکل در چرخش موتور اصلی فینیشر

****************************

F2 00    خطای سنسور کنترل تونر

F2 02    تغذیه تونر غیر عادی می باشد

F2 04    کارتریج نامناسب می باشد

F2 05    خطای سنسور تانک

F2 06    خطای آیدی سنسور تانک

F2 39    خطا در عمل ترانزیستور

*****************************

F3 12    خطا در بالابر کاست 1

F3 22    خطا در بالابر کاست 2

****************************

F6 00    خطای ارتباط بین  ICU , fax

F6 01    فکس غیر عادی می باشد Flash memory

F6 04    مودم فکس غیر عادی می باشد

F6 20    لغو حفاظت نوشتاری فکس

F6 21    خطای ترکیبی بین کارکرد غیر طبیعی تلفن و کلید فکس

F6 97    خطا در جعبه فکس

F6 98    خطای ترکیبی بین مقصد جعبه فکس و اطلاعات دستگاه

*****************************

* کد H5 01: یک خطای فیوزینگی است که با ریست کد ۱۴ رفع می شود. (علت: گیر کردن کاغذ داخل فیوزینگ و یا لامپ فیوزینگ خاموش مانده است)

* کد L6 10: قفل شدن پولیانگ موتور در یونیت لیزر

* کد US 04: قابل خواندن نبودن برنامه پروگرام EEP ROM در دستگاه یا عدم سازگاری سریال EEP ROM با دستگاه

* کد E7 01: با کد ۲۶ ثانویه ۳۹ را چک کنید اگر عدد ۱ بود روی صفر بگذارید و اگر صفر بود برد دستگاه تعویض شود.

* کد E7 02: مشکل در قرار گرفتن لیزر یونیت در داخل دستگاه؛ احتمال وجود مانع جلوی خروجی لیزر

* کد E7 16: غیر طبیعی بودن خروجی لیزر؛ نیاز به تعویض لیزر یونیت و یا پاور دستگاه

* کد F2 40: خطای سنسور ACT (مقدار تونر داخل دولوپر کم است.)

* کد F2 64: وجود اشکال در انتقال تونر به داخل تانک دولوپر؛ نیاز به تعویض کارتریج تونر

* کد F2 70: اشتباه بودن مدل کارتریج و نیازه به تعویض کارتریج

* کد F5 02: روشن نشدن لامپ اسکنر؛ تست لامپ با کد ۵ ثانویه ۳ برای سالم بودن لامپ

* کد H2 00: خطای فیوزینگ؛ نیاز به تست ترمیستور فیوزینگ

* کد H2 01: خطای فیوزینگ؛ نیاز به تعویض ترمیستور فیوزینگ
برخی دیگر از اروهای فتوکپی شارپ

* کد U2 04: بررسی EEP ROM با کد ۱۶ ریست شود. (مشکل در EEP Rom)

* کد L4 31: بررسی اتصال دستگاه، تعویض فن، احتمال خرابی فن فیوزینگ

* کد L4 32: قفل شدن PS Fan، نیاز به بررسی اتصال و در صورت نیاز تعویض

* خطای F2 می زند و کار نمی کند: سوختگی چیپ ست و تمام شدن پودر تونر؛ نیاز به تعویض همزمان تونر و چیپ ست کپی شارپ

* کد CH چشمک زن: نبود تونر کارتریج در درون دستگاه کپی

* کد CH ثابت: باز بودن درب بغل یا باز بودن درب جلو

* کد L4 01: قفل بودن موتور اصلی؛ نیاز به بررسی اتصال بین موتور و برد، چرخ دهنده‌ها و بخش‌های متصل به موتور، تعویض موتور و یا برد اصلی

* کد L3 00: مشکل در سنسور اسکنر؛ نیاز به بررسی و تست سنسور اسکنر، آینه‌های اسکنر، موتور اسکنر و اتصال بین موتور و برد

* کد L1 00: مشکل در اسکنر؛ نیاز به بررسی سنسور اسکنر، آینه های اسکنر، موتور اسکنر و اتصال بین موتور و برد

* کد H3 00: بالا رفتن دمای هات رولر

* کد H3 01: بالا بودن دمای هات رولر

* کد H4 00: پایین بودن دمای هات رولر

*********************************

U1•

U1 01 FAX BATTERY ABNORMALITY

U1 02 RTC READ ABNORMALITY (COMMON WITH FAX ON ICU PWB)

U2•

U2 00 EEPROM READ/WRITE ERROR (ICU)

U2 11 COUNTER CHECK SUM ERROR (ICU)

U2 12 ADJUSTMENT VALUE CHECK SUM ERROR (ICU)

U2 22 SRAM MEMORY CHECK SUM ERROR (ICU)

U2 23 SRAM MEMORY INDIVIDUAL DATA CHECK SUM ERROR (ICU)

U2 50 HD SECTION INDIVIDUAL DATA CHECK SUM ERROR (ICU)

U2 80 EEPROM READ/WRITE ERROR (SCANNER)

U2 81 MEMORY CHECK SUM ERROR (SCANNER)

U2 90 EEPROM READ/WRITE ERROR (PCU)

U2 91 MEMORY CHECK SUM ERROR (PCU)

U6•

U6 00 DESK/LCC COMMUNICATION TROUBLE

U6 01 DESK/LCC NO.1 TRAY LIFT-UP TROUBLE

U6 02 DESK NO.2 TRAY/LCC1 LIFT-UP TROUBLE

U6 03 DESK NO.3 TRAY/LCC2 LIFT-UP TROUBLE

U6 10 DESK/LCC TRANSPORT MOTOR TROUBLE

U7•

U7 00 RIC COMMUNICATION TROUBLE