*خط انداختن دستگاه کپی

خط انداختن به دوصورت میباشد :

۱- خط سیاه ۲- خط سفید

خط سیاه را میتوان با تمیز کردن شیشه و آیینه ها برطرف کرد در غیر این صورت باید ایراد را در یونیت درام جستجو کرد وخط سفید در دستگاه کپی معمولا با سرویس کردن یونیت درام و گرید برطرف میشود