مشکلات رایج در دستگاه های کپی

*خط انداختن دستگاه کپی

خط انداختن به دوصورت میباشد :

۱- خط سیاه ۲- خط سفید

خط سیاه را میتوان با تمیز کردن شیشه و آیینه ها برطرف کرد در غیر این صورت باید ایراد را در یونیت درام جستجو کرد وخط سفید در دستگاه کپی معمولا با سرویس کردن یونیت درام و گرید برطرف میشود

*کمرنگی دستگاه کپی

کمرنگ بودن کپی دلایل زیادی دارد که مهمترین آنها را در این مقاله بررسی مینماییم

تونر

کیفیت تونر در کپی اهمیت بسیار زیادی دارد گاهی استفاده از تونر های غیر اصلی صدماتی به دستگاه میزند که مهمترین آن همین کمرنگی کپی میباشد.همچنین تونر دستگاه ها با یکدیگر متفاوت میباشد لذا هر تونری به هر دستگاهی نمیخورد

درام

درام کار اصلی انتقال تصویر بر روی کاغذ را برعهده دارد و مرور زمان با تعداد چاپ های زیاد ضعیف میشو ونیاز به تعویض دارد

دولوپر

یا همان پودر سنگین وظیفه ریختن تونر بر روی درام را دارد که با تعداد چاپ بالا به مرور زمان ضعیف شده و نیاز به تعویض دارد.دولوپر در صورت اورجینال نبودن باعث کمرنگی چاپ در کپی میشود

در صورت رعایت موارد فوق تنظیمات دستگاه باید توسط تکنسین دستگاه بررسی شود

*ریزش دولوپر

ریزش دولوپر دو علت اصلی دارد

۱-در دستگاه بین یونیت های چاپ اتصالی رخ داده

۲-عمر دولوپر به پایان رسیده است

نکته:

دولوپر دانه های براده آهن است که کارآن عرضه تونر به درام بصورت یکنواخت و درصد مشخصی از آغشتگی به تونراست و تونر که کربن بلک و پلاستیک است به مرور به دانه های دولوپر برای همیشه میچسبد کاردانه های دولوپرایناست که تحت بارالکتریکی مشخصی این دانه های تونر چسبیده به دانه های دولوپر ازآن جداشود وبه سطح درام جذب شود ولی چون چسبندگی تونر به دانه دولوپر بیشتر ازقدرت بارجداکننده است هم آن را نمیتواند از دانه دولوپر جداکند و هم دانه دولوپر به عنوان حامل تونرباری دارد که هیچوقت تخلیه نمیکند و در نتیجه قدرت چسبندگی به دانه تونر جدید را از دست میدهد این چسبندگی چنان است که گاهی بجای جدا شدن تونر از دانه تونر به همراه دولوپر جذب درام میشود و چون جرم آن بیش از مقدار انتظار بار درام هست در هنگام چرخش آن ریزش میکند و گاهی هم در هنگام جذب به درام نرسیده ریزش میکند.

برای رفع این مورد لزومی ندارد دولوپر خودتونو عوض کنید میتوانید آنرا داخل یک حلال بریزید مانند بنرین… سپس روی یک روزنامه در معرض تابش آفتاب قرار دهید تا حسابی خشک شود بدین ترتیب دانههای تونرچسبیده به آن در حلال جدا میشود… درست به این دلیل است که نوع تونر غیر اورجینال باعث خرابی دولوپر میشود

*ایجاد زمینه سیاه در کپی

این مشکل به چند عامل بستگی دارد:

۱- پر شدن مخزن ضایعات و ریختن آن برروی کاغذ

۲- گاهی اتصالی در بین قطعات چاپ باعث ایجاد زمینه سیاه میشود

۳- کیفیت  نامرغوب تونر یا همان غیر اورجینال بودن

۴- خرابی کارتریج که نیاز به تعویض دارد

۵- کثیفی در هد دستگاه

۶- تنظیمات دستگاه به هم خورده و تونر در دولوپر بیش از حد ریخته میشود(نیاز به تنظیم شیر تونر)

۷- ایجاد مشکل در فیوزینگ دستگاه که نیاز به سرویس و یا تعویض قطعه دارد